خانه خداوردی

.

خانه خداوردی

از مهم ترین عواملی که هم به لحاظ درخواست کارفرما و هم شرایط حاکم بر موقعیت مکانی در شکل گیری ساختار طرح تأثیرگذار بوده اند می توان به تعریف فضای وید با یک راهروی معلق اشاره نمود.

در راستای محقق ساختن ایده ی اصلی و همچنین ایجاد ارتباط عمودی بین طبقات در قالب حرکتی میان خصوصی و نیمه خصوصی از سقف به صورت شفاف به دلیل استفاده ی حداکثر از نور طبیعی برای کاربران استفاده شده است. همچنین ایجاد یک فضای خالی میانی، جهت تآمین نور و  ایجاد سکانس های فضایی متنوع و بدیع، احساسی از یکپارچگی بنا با طبیعت را برای استفاده کنندگان القاء می نماید.

مشخصات پروژه Project spec
نام پروژه / عملکرد : خانه خداوردی Project Name : Khodaverdi House
شرکت / دفتر طراحی : مهندسین مشاور آتی زیست Office / Company : Atizist Consulting Engineers
معماران اصلی : احسان مالکی – یکتا آفرین Main Architect : Ehsan Maleki, Yekta Afarin
همکاران طراحی : حسن عابدی – نیلوفر تفضلی Collaborators : Hasan Abedi – Niloufar Tafazoli
طراحی و دکوراسیون داخلی : یکتا آفرین Interior Design : Yekta Afarin
نوع تأسیسات / نوع سازه : موتورخانه مرکزی + فن کویل – اسکلت بتنی Structure / Mechanical Structure : Central engine room + fan coil / Concrete skeleton
آدرس پروژه تهران – نیروی هوایی Location : Nirouye havaee,Tehran
مساحت / زیر بنا : 920 مترمربع Area : 920
کارفرما : مهدی خداوردی Client : mahdi Khodaverdi
تاریخ شروع / تاریخ پایان ساخت : 1397-1399 Date : 2018-2020
عکاسی پروژه : گروه مستندسازی آتی زیست Photographer : Atizist Consulting Engineers
وبسایت / ایمیل شرکت : www.atizist.com  ati_zist@yahoo.com Website / Email : www.atizist.com –   ati_zist@yahoo.com

روند اجرا

روند طراحی

همکاران ما در این پروژه

احسان مالکی
طراح معمار

یکتا آفرین
طراح معمار

حسن عابدی
مدیر تهیۀ نقشه های فاز 2 معماری

نیلوفر تفضلی
طراحی محوطه و باغ بام
تهیۀ نقشه های فاز 2 موضوع طراحی

احسان گوهری
اجرای نماها

پروژه های بیشتر