خانه صفا

.

خانه ی صفا

در این طراحی برای تامین خواسته های کارفرما میبایست ترکیب و شکل گیری و جهت گیری فضاها با توجه به نیاز کارفرما پیش بینی میشد به طوری که در ساختاربنا، مفهوم معماری مینیمالیسم دیده شود

بر همین اساس دست به طراحی حجم مکعب مستطیلی شکل پوشیده شده از سنگ و پنجره های سراسری با قاب های چوبی که تعامل و تعادل بصری بسیار خوبی با هم قرار کرده زدند.

این خانه از ایده ترکیب فضاهای درونی و بیرونی توسط پنجره ها شکل گرفته است.

سادگی و پرهیز از تظاهر در ارتفاع، فرم، حجم و سعی در حفظ استقلال اجزای بنا از خواسته های اصلی مابرای این پروژه بوده است.

مشخصات پروژه Project spec
نام پروژه / عملکرد : خانه صفا Project Name : Safa House
شرکت / دفتر طراحی : مهندسین مشاور آتی زیست Office / Company : Atizist Consulting Engineers
معماران اصلی : احسان مالکی – یکتا آفرین Main Architect : Ehsan Maleki, Yekta Afarin
همکاران طراحی : حسن عابدی Collaborators : Hasan Abedi
طراحی و دکوراسیون داخلی : یکتا آفرین Interior Design : Yekta Afarin
نوع تأسیسات / نوع سازه : موتورخانه مرکزی + فن کویل – اسکلت فلزی Structure / Mechanical Structure : Central engine room + fan coil / Steel structure
آدرس پروژه تهران – عراقی Location : Araqi Street,Tehran
مساحت / زیر بنا : 750 مترمربع Area : 750
کارفرما : احمدرضا غلامپور Client : Ahmadreza Gholampour
تاریخ شروع / تاریخ پایان ساخت : 1397-1399 Date : 2017-2019
عکاسی پروژه : گروه مستندسازی آتی زیست Photographer : Atizist Consulting Engineers
وبسایت / ایمیل شرکت : www.atizist.com  ati_zist@yahoo.com Website / Email : www.atizist.com –   ati_zist@yahoo.com

روند اجرا

روند طراحی

همکاران ما در این پروژه

احسان مالکی
طراح معمار

یکتا آفرین
طراح معمار

حسن عابدی
مدیر تهیۀ نقشه های فاز 2 معماری

پروژه های بیشتر