farhangforouzeshdakheli

فرهنگ فروزش

مدیریت پروژه

کارشناس ارشد عمران (راه و ترابری) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران سال 1379- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیش از 23 سال تجربه
برخی پروژه ها :

  • پروژه زردبند (7 هکتار)
  • پروژه دانشگاه شهید بهشتی (73 هکتار)
  • پروژه کمربندی گرگان (30 کیلومتر

افتخارات :

  • دریافت لوح تقدیر از شرکت ساختمانی رادیس
  • دریافت لوح تقدیر از شرکت فرودگاه بین المللی امام خمینی
  • دریافت لوح تقدیر از کمیته امداد