https://atizist.com/

تهران  |  1398


برج مسکونی شمس تبریزی

SHAMS TABRIZI IMAGES (6)
SHAMS TABRIZI IMAGES (7)
SHAMS TABRIZI IMAGES (10)
SHAMS TABRIZI IMAGES (9)
SHAMS TABRIZI IMAGES (11)
SHAMS TABRIZI IMAGES (12)
SHAMS TABRIZI IMAGES (13)
SHAMS TABRIZI IMAGES (1)
SHAMS TABRIZI IMAGES (2)
SHAMS TABRIZI IMAGES (3)
SHAMS TABRIZI IMAGES (4)
SHAMS TABRIZI IMAGES (5)
SHAMS TABRIZI IMAGES (8)
SHAMS TABRIZI IMAGES (14)
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
SHAMS TABRIZI IMAGES (6)
SHAMS TABRIZI IMAGES (7)
SHAMS TABRIZI IMAGES (10)
SHAMS TABRIZI IMAGES (9)
SHAMS TABRIZI IMAGES (11)
SHAMS TABRIZI IMAGES (12)
SHAMS TABRIZI IMAGES (13)
SHAMS TABRIZI IMAGES (1)
SHAMS TABRIZI IMAGES (2)
SHAMS TABRIZI IMAGES (3)
SHAMS TABRIZI IMAGES (4)
SHAMS TABRIZI IMAGES (5)
SHAMS TABRIZI IMAGES (8)
SHAMS TABRIZI IMAGES (14)
previous arrow
next arrow

مبانی فکری

طراحی این ساختمان زمانی به آتی زیست محول شد که اسکلت آن اجرا و طراحی این ساختمان را با محدودیت های متعددی رو به رو کرده بود و همچنین مجاز به هیچ گونه پیشروی در نمای ساختمان نبودیم.

در مراحل جریان گسترش شهرها و انبوه سازی درمناطق شمالی تهران شاهد قطع بسیاری از درختان کهنسال و مفید هستیم درختانی که با ایجاد نوروسایه و تهویه هوا باعث ایجاد آرامش و آسایش برای ساکنین می شدند.

در پی این موضوع تیم طراحی مهندسین مشاور آتی زیست با طراحی خلاقانه و استفاده از هنر همگام با طبیعت طرحی برای با زنده سازی حضور درختان در فضا را ارائه داد . ایجاد پوسته ای با الهام از شاخه درختان بر روی نما که هم حضور درختان را تداعی میکند وهم از مرتفع به نظر رسیدن ساختمان جلوگیری می کند.

شناسنامه پروژه

مشخصات پروژه Project spec
نام پروژه / عملکرد : برج مسکونی شمس تبریزی Project Name : Shams E Tabrizi Residential Building
شرکت / دفتر طراحی : مهندسین مشاور آتی زیست Office / Company : Atizist Consulting Engineers
معماران اصلی : احسان مالکی – یکتا آفرین Main Architect : Ehsan Maleki, Yekta Afarin
همکاران طراحی : حسن عابدی Collaborators : Hasan Abedi
طراحی و دکوراسیون داخلی : یکتا آفرین Interior Design : Yekta Afarin
نوع تأسیسات / نوع سازه : موتورخانه مرکزی + فن کویل – اسکلت فلزی Structure / Mechanical Structure : Central engine room + fan coil / Steel structure
آدرس پروژه تهران – میرداماد Location : Shamse Tabrizi Street, Mirdamad,Tehran
مساحت / زیر بنا : 3800 مترمربع Area : 3800
کارفرما : مسعود عامری Client : Masoud Ameri
تاریخ شروع / تاریخ پایان ساخت : 1395 Date : 2016
عکاسی پروژه : گروه مستندسازی آتی زیست Photographer : Atizist Consulting Engineers
وبسایت / ایمیل شرکت : www.atizist.com  ati_zist@yahoo.com Website / Email : www.atizist.com –   ati_zist@yahoo.com

موقعیت پروژه