https://atizist.com/

تهران  |  1398


ویلای باغی میان دو دیوار

GARDEN VILLA (1)
GARDEN VILLA (2)
GARDEN VILLA (3)
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
GARDEN VILLA (1)
GARDEN VILLA (2)
GARDEN VILLA (3)
previous arrow
next arrow

مبانی فکری

این بنا در باغی به مساحت 3000 مترمربع استقرار یافته است. سیالیت فضایی، منجر به پیوستگی و تداوم بصری فضای سبز از دید ناظر می شود که فضایی یکپارچه و آرام برای استفاده کنندگان به وجود می آورد.

شفافیت یکی از ارکان اصلی طراحی این ویلا و حفظ حریم، رکن غیر قابل تفکیک طراحی خانه های ایرانی است که این دو به گونه ای در این پروژه اعمال گشته اند که در عین حفظ حریم، دید کاملی از فضاهای داخلی به کل باغ وجود دارد و احساس عبور طبیعت از فضا و امتداد آن در فضاهای نشیمن به گونه ای است که گویی استفاده کنندگان در وسط باغ قرار گرفته اند. همچنین در این فضا با انعکاس آسمان و تصاویر طبیعت پیرامون توسط استخر و با استفاده از سقفی فراخ که آسمان را به حضور می آورد، فرآهم گشته است. هدف طراح کشانیدن طبیعت پیرامون، به زندگی روزمره استفاده کنندگان می باشد.

تضاد میان پر و خالی، نحوه ی اتصال فضای تهی داخلی با مرز ساختمان و بیرون، حفظ هندسه ی کلی و تمامیت قابل ادراک، تأکید بر فرآیند ورود به ساختمان و ایجاد تنوع فضایی و دیدهای متقاطع در فضاهای بسته و نمیه باز از موارد مورد نظر در طرح این پروژه بوده است.

در طراحی داخلی این ویلا برای عدم غرابت از ایده ی اصلی و هم رنگ با عقیده ی طراح به مسئله ی روح مصالح و استفاده ی شاخص از آنها شاهد حضور نمایان مصالح فاقد تزئینات هستیم.

شناسنامه پروژه

مشخصات پروژه Project spec
نام پروژه / عملکرد : باغی بین دو دیوار Project Name : A Garden Two Walls Villa
شرکت / دفتر طراحی : مهندسین مشاور آتی زیست Office / Company : Atizist Consulting Engineers
معماران اصلی : احسان مالکی – یکتا آفرین Main Architect : Ehsan Maleki, Yekta Afarin
همکاران طراحی : لیلی بیجاری Collaborators : Leili Bijari
طراحی و دکوراسیون داخلی : یکتا آفرین Interior Design : Yekta Afarin
نوع تأسیسات / نوع سازه : موتورخانه مرکزی + کولر گازی – اسکلت بتنی Structure / Mechanical Structure : Central engine room + Splint / Concrete skeleton
آدرس پروژه تهران – آبسرد Location : Abesard,Tehran, Iran
مساحت / زیر بنا : 435 مترمربع Area : 435
کارفرما : نادر غفوری Client : Nader Ghafouri
تاریخ شروع / تاریخ پایان ساخت : 1392 Date : 2013
عکاسی پروژه : گروه مستندسازی آتی زیست Photographer : Atizist Consulting Engineers
وبسایت / ایمیل شرکت : www.atizist.com  ati_zist@yahoo.com Website / Email : www.atizist.com –   ati_zist@yahoo.com

موقعیت پروژه