https://atizist.com/

تهران  |  1398


ساختمان مسکونی مدبر

MODABBER IMAGES (6)
MODABBER IMAGES (2)
MODABBER IMAGES (1)
MODABBER IMAGES (3)
MODABBER IMAGES (4)
MODABBER IMAGES (5)
MODABBER IMAGES (7)
MODABBER IMAGES (12)
MODABBER IMAGES (8)
MODABBER IMAGES (9)
MODABBER IMAGES (10)
MODABBER IMAGES (11)
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
MODABBER IMAGES (6)
MODABBER IMAGES (2)
MODABBER IMAGES (1)
MODABBER IMAGES (3)
MODABBER IMAGES (4)
MODABBER IMAGES (5)
MODABBER IMAGES (7)
MODABBER IMAGES (12)
MODABBER IMAGES (8)
MODABBER IMAGES (9)
MODABBER IMAGES (10)
MODABBER IMAGES (11)
previous arrow
next arrow

مبانی فکری

محدودیت ها و ضوابط شهرداری، امروزه سیمای شهری ایران را دچار نوعی یکنواختی کرده است. طراح با در نظر گرفتن فرم همجواران و همسایگان، بدون کپی برداری صرف از ساختمان ها، با حفظ المان ها و متریال های به روز، طرح را به نحوی متفاوت ارائه داده تا بنا در عین هماهنگی و احترام به ساختمان های مجاور، شخصیتی منحصر به فرد و متمایز را حفظ نماید.

غایت هدف بصری در هر طراحی، ایجاد تعادل، وحدت و تنوع میان عناصر، باتوجه به روح مکان است. استفاده از متریال های آشنای خانه و بهره گیری از هندسه ی موزون مبتنی بر اندیشه، موجب گشته تا ناظر در هر موقعیتی تمامی اجزای نما را در هماهنگی کامل و یکپارچه دریابد. به کارگیری از عنصر فضای سبز بام به عنوان نمای سوم ساختمان کمک شایانی نموده و زندگی در کنار طبیعت که برای بسیاری از ساکنان شهرها تبدیل به آرزو گشته است به بخشی از زندگی ساکنان این بنا مبدل گردیده است.

شناسنامه پروژه

مشخصات پروژه Project spec
نام پروژه / عملکرد : ساختمان مسکونی مدبر Project Name : Modabber Apartment
شرکت / دفتر طراحی : مهندسین مشاور آتی زیست Office / Company : Atizist Consulting Engineers
معماران اصلی : احسان مالکی – یکتا آفرین Main Architect : Ehsan Maleki, Yekta Afarin
همکاران طراحی : حسن عابدی Collaborators : Hasan Abedi
طراحی و دکوراسیون داخلی : یکتا آفرین Interior Design : Yekta Afarin
نوع تأسیسات / نوع سازه : موتورخانه مرکزی + فن کویل – اسکلت بتنی Structure / Mechanical Structure : Central engine room + fan coil / Concrete skeleton
آدرس پروژه تهران – یوسف آباد Location : Usef Abad,Tehran
مساحت / زیر بنا : 2100 مترمربع Area : 2100
کارفرما : امید ابوالحسنی و شرکا Client : Omid Abolhoseini & partners
تاریخ شروع / تاریخ پایان ساخت : 1396-1398 Date : 2017-2019
عکاسی پروژه : گروه مستندسازی آتی زیست Photographer : Atizist Consulting Engineers
وبسایت / ایمیل شرکت : www.atizist.com  ati_zist@yahoo.com Website / Email : www.atizist.com –   ati_zist@yahoo.com

موقعیت پروژه