https://atizist.com/

تهران  |  1398


ساختمان مسکونی فرولیک

FROLIC (1)
FROLIC (2)
FROLIC (3)
FROLIC (4)
FROLIC (5)
FROLIC (6)
FROLIC (7)
FROLIC (8)
FROLIC (9)
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
FROLIC (1)
FROLIC (2)
FROLIC (3)
FROLIC (4)
FROLIC (5)
FROLIC (6)
FROLIC (7)
FROLIC (8)
FROLIC (9)
previous arrow
next arrow

فرایند طراحی

مبانی فکری

همواره درگیری بصری و شهودی شهروندان با ساختمان هایی که خود را از دیگر بناهای اطراف خود منفک نموده اند، می تواند به گونه ای واکنش زیرساختی فرهنگی منجر شود. ولو در حد اثرگذاری محله ای.
همین واکنش ها و دیالوگ روزمره میان مردم و شهر است که آنان را از مصرف کننده صرف، به یک شهروند دغدغه مند بدل می نماید. بدون شک در غیر این صورت، معنای شهر نیز از یک کالبد زیبایی شناسانه، به سیستمی صرفا خدماتی تنزل می باشد. در همین راستا، در طراحی جداره بیرونی این ساختمان، مانند باقی پروژه هایمان، سعی کردیم از هرگونه خودنمایی و تجمل پرهیز کنیم.
بخشی از سازه این بنا ساخته شده بود که تیم آتی زیست وارد مبحث حل مساله مهندسی آن شد. استقرار دو شفت دسترسی عمودی در دو طرف ساختمان جهت رعایت استانداردها و قوانین اطفاء حریق از جمله محدودیت هایی بود که توانست در نهایت به نفع شکل گیری حجم جداره خارجی کمک نماید. در همین راستا، با الهام از شکل چلیپایی پلان در الگوی چیدمان داخلی نیز به راهکارهای مفیدی دست یافتیم. از جمله تراس های بزرگی که به آشپزخانه و پذیرایی خانه ها راه دارند. هر طبقه شامل دو واحد سه خوابه است که می توان گفت تنها در چیدمان کلی مشابه یکدیگرند و در جزئیات بسیاری دارای تنوع فضایی می باشند. دیگر کاربرد شکل چلیپایی پلان در تقسیم بندی فضاهای عمومی و خصوصی خانه ها اثرگذار بود. چهار کنج بنا فضاهای خصوصی و هسته چلیپا گونه مرکزی، فضاهای عمومی را تشکیل داده اند.
در شکل گیری حجمی ساختمان، در حین رشد رو به بالا، به انرژی های اطراف نیز پاسخی سیال می دهد. گویی با نوعی رقصیدن، به تنگنای بافت شهری پاسخ می دهد. از سوی دیگر نیز باعث شکل گیری تنوع در فضاهای داخلی می شود. مانند یک قطعه موسیقی که در مولفه زمان و مکان به یک حجم شاداب تبدیل می شود.

شناسنامه پروژه

نام پروژه / عملکرد : مجتمع مسکونی فرولیک

شرکت / دفتر طراحی : مهندسین مشاور آتی زیست

معماران اصلی : احسان مالکی – یکتا آفرین

همکاران طراحی : حسن عابدی، محمد فارسی

طراحی و دکوراسیون داخلی : یکتا آفرین

طراح تاسیسات: علیرضا شادبخش

نوع تأسیسات / نوع سازه : موتورخانه مرکزی + فن کویل / اسکلت فلزی (پیچ و مهره)

آدرس پروژه : تهران، محله اراج، خیابان گلزار

مساحت / زیر بنا : 7500 مترمربع

تاریخ شروع / تاریخ پایان ساخت : 1397 – در حال اجرا

عکاسی پروژه : واحد مستند سازی آتی زیست

وبسایت / ایمیل شرکت : www.atizist.com  ati_zist@yahoo.com –

Project Name : The Frolic Residential Building

Office / Company : Atizist Consulting Engineers

Main Architects : Ehsan Maleki, Yekta Afarin

Collaborators: Hasan Abedi, Mohammad Farsi

Interior Design : Yekta Afarin

Facilities Engineer: Alireza Shadbakhsh

Structure / Mechanical: Central Engine room + Air Conditioner/Metal Skeletons (bolts)

Location : Golzar St, Araj Neighborhood, Tehran

Area : 7500 sqm

Date : 2018 – Under Construction

Photographer : Atizist Consulting Engineers, Documentation Department

Website / Email : www.atizist.com –   ati_zist@yahoo.com

موقعیت پروژه