سلمانشهر  |  1401


آپارتمان سلمانشهر

21
22
23
24
25
26
27
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
21
22
23
24
25
26
27
previous arrow
next arrow

فرایند طراحی

مبانی فکری

COMING SOON

شناسنامه پروژه

نام پروژه: آپارتمان سلمانشهر
دفتر طراحی: مهندسین مشاور آتی زیست
معماران اصلی: احسان مالکی – یکتا آفرین
همکاران طراحی: حسن عابدی – محمد فارسی
طراحی و دکوراسیون داخلی: یکتا آفرین
نظارت بر اجرا مهندسین مشاور آتی زیست
نوع تاسیسات / سازه: موتورخانه مرکزی + هوا خنک / سازه بتنی
طراح سازه: علیرضا باقری
طراحی تاسیسات: جمشید شهبازی
آدرس پروژه: مازندران – سلمانشهر
تاریخ شروع: ۱۴۰۱ – در حال ساخت
مساحت: ۱۰۸۳۵ متر مربع

موقعیت پروژه