تهران  |  1400


ساختمان مسکونی گلچین

atizist projects golchin renders (1)
atizist projects golchin renders (2)
atizist projects golchin renders (3)
atizist projects golchin renders (4)
atizist projects golchin renders (5)
atizist projects golchin renders (6)
atizist projects golchin renders (7)
atizist projects golchin renders (8)
atizist projects golchin renders (9)
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
atizist projects golchin renders (1)
atizist projects golchin renders (2)
atizist projects golchin renders (3)
atizist projects golchin renders (4)
atizist projects golchin renders (5)
atizist projects golchin renders (6)
atizist projects golchin renders (7)
atizist projects golchin renders (8)
atizist projects golchin renders (9)
previous arrow
next arrow

فرایند طراحی

فرایند ساخت

مبانی فکری

تولید و طراحی مهندسی بسیاری از اقلام مصرفی روزانه انسان، طی پنجاه سال گذشته دچار تغییرات شگرفی شده است. توسعه در تولید مواد از یک سو و پیشرفت روزافزون تکنولوژی از سوی دیگر سرعت چشم گیری داشته است. کافیست تنها ظاهر اقلامی چون لوازم خانگی، اسباب بازی ها، قایق ها و هواپیماها را با شمایل آنها در پنجاه سال پیش مقایسه کنیم.

اما این مهم را کمتر می توان در مورد صنعت ساختمان اذعان داشت. هنوز خانه های ما تقریبا به همان روشی که در نیم قرن گذشته کار می کردند در حال بهره برداری هستند. تفاوت های آشکار در این دوران عموما در استایل و شمایل ظاهری بوده تا فنی و تکنولوژیک. البته ساختمان های امروز قطعا استفاده اثر بخش تری از منابع دارند و نگاه صنعت ساختمان به سوی بهره برداری بهتر از انرژی های پایدار و اقتصادی تمرکز بیشتری پیدا کرده است. اما همچنان می توان با اطمینان گفت این تغییرات در ظاهر ساختمان کاملا نامرئی می نماید و تنها کیفیت مهندسی سازی و محاسبات دقیق در طراحی و برنامه ریزی ساختمانی است که در انتها به شکل کیفی بر ساختمان تکمیل شده اثرگذار است.

تمامی موارد فوق، می تواند ذهن طراحان را به گونه ای اشغال کند که مفهوم اولیه سکونت و آرامش در فضای خانگی را از یاد ببرند. مفهوم کیفیتی که به مؤلفه بسنده نمی کند و ورای سلیقه و حتی قوانین امروزی زیبایی شناسی جلوه می کند. از آن چیزی سخن می گوییم که همگی در خاطرات کودکی تجربه کردیم و به خوبی از آن یاد می کنیم. خواه در خانه ای قدیمی و خواه خانه ای جدید که کیفیت توسط ساکنین آن پدید آمده است. به نظر ما این موضوع که در طراحی خانه، معمار تا چه حد می تواند قدرت مانور شکل گیری این کیفیت را فراهم نماید، توانایی معمار را نشان می دهد.

مهم ترین دغدغه تشکیل دهنده زیرساخت طراحی این پروژه برای ما راه رفتن بر تیغه دو لبه اندیشه تکنولوژیک امروزی در مقابل تفکر ساده زیستی بود. چگونه می توان در کنار بهره برداری از به روز ترین تکنولوژی ها و عملکردهای رفاهی زندگی، کیفیت فضای زیستی را نیز ارتقا داد.

تمرکز بر روی مرز میان فضای داخلی و خارجی، که جداره بنا می باشد، باعث شد تا در هم تنیدگی نمایان در ظاهر پروژه به داخل کیشده شود و دسترسی از عملکردهای مختلف فضاهای مسکونی به تراس های وسیعی پدید آید که محل تشکیل اتفاقات گرم روزمره زیستن است. بدین صورت سیالیت میان فضاهای داخلی و خارجی به حداکثر خود رسید و به شکل گیری بازشو های متنوعی با دید به نقاط مختلف شهر منجر شد. در راستای افزایش محرمیت در فضاهای مسکونی، هم نشینی لوورهای عمودی در بخش های مختلف جداره بیرونی، در کنار بازشو های عریض به فضاهای عمومی و نیمه عمومی خانه، شکل گرفت.

شناسنامه پروژه

نام پروژه / عملکرد : برج مسکونی گلچین

شرکت / دفتر طراحی: مهندسین مشاور آتی زیست

معماران اصلی : احسان مالکی – یکتا آفرین

همکاران طراحی : حسن عابدی، محمد فارسی

طراحی و دکوراسیون داخلی : یکتا آفرین

نظارت بر اجرا: مهندسین مشاور آتی زیست

نوع تأسیسات / نوع سازه : موتورخانه مرکزی + هواساز – اسکلت بتنی

طراح سازه: علیرضا باقری

طراحی تاسیسات: علیرضا شادبخش

آدرس پروژه:  تهران

مساحت / زیر بنا : 12900 مترمربع

تاریخ شروع / تاریخ پایان ساخت: 1399 – در حال اجرا

عکاسی پروژه : واحد مستند سازی آتی زیست

وبسایت / ایمیل شرکت : www.atizist.com  ati_zist@yahoo.com –

Project Name : Golchin Residential Tower

Office / Company: Atizist Consulting Engineers

Main Architects : Ehsan Maleki, Yekta Afarin

Collaborators: Hasan Abedi, Mohammad Farsi

Interior Design : Yekta Afarin

Construction Oversight: Atizist Consulting Engineers

Structure / Mechanical Structure: Central Engine room + Air Conditioner /Concrete Structure

Structure Design: Alireza Bagheri

Facilities Design: Alireza Shadbakhsh

Location : Tehran

Area : 12900 sqm

Date : 2020 – Under Construction

Photographer : Atizist Consulting Engineers, Documentation Department

Website / Email : www.atizist.com –   ati_zist@yahoo.com

موقعیت پروژه