https://atizist.com/

تهران  |  1398


آپارتمان ریحانی

REYHANI APARTMENT IMAGES (1)
REYHANI APARTMENT IMAGES (2)
REYHANI APARTMENT IMAGES (3)
REYHANI APARTMENT IMAGES (4)
REYHANI APARTMENT IMAGES (5)
REYHANI APARTMENT IMAGES (6)
REYHANI APARTMENT IMAGES (7)
REYHANI APARTMENT IMAGES (8)
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
REYHANI APARTMENT IMAGES (1)
REYHANI APARTMENT IMAGES (2)
REYHANI APARTMENT IMAGES (3)
REYHANI APARTMENT IMAGES (4)
REYHANI APARTMENT IMAGES (5)
REYHANI APARTMENT IMAGES (6)
REYHANI APARTMENT IMAGES (7)
REYHANI APARTMENT IMAGES (8)
previous arrow
next arrow

مبانی فکری

در مراحل اولیه فرایند طراحی برج مسکونی گل نرگس به دلیل خاص بودن ابعاد زمین کل زیر بنا در قالب دو بلوک ساختمانی جدا از هم روی زمین سازماندهی شد .بنابراین مفاهیم طراحی پروژه بر اساس ارتباط هر چه بیشتر با محیط اطراف تعریف شد.محیط انسانی و طبیعی که محیط انسانی شامل ادراک فضا-زمان و تجربه آن و محیط طبیعی شامل نور و سایه، فضای سبز ومحیط شهری بیرون میشود. نحوه چینش آجرها در نما و قرارگیری آن در کنار مصالح دیگر مانند چوب و سنگ بسیار منحصر به فرد است ونمای این ساختمان را به یک شخصیت مستقل مبدل کرده به طوری که برای ساکنان حس تعلق را به ارمغان می آورد.

شناسنامه پروژه

مشخصات پروژه Project spec
نام پروژه / عملکرد : مجتمع مسکونی ریحانی Project Name : Golzar Residential Building
شرکت / دفتر طراحی : مهندسین مشاور آتی زیست Office / Company : Atizist Consulting Engineers
معماران اصلی : احسان مالکی – یکتا آفرین Main Architect : Ehsan Maleki, Yekta Afarin
همکاران طراحی : حسن عابدی Collaborators : Hasan Abedi
طراحی و دکوراسیون داخلی : یکتا آفرین Interior Design : Yekta Afarin
نوع تأسیسات / نوع سازه : موتورخانه مرکزی + فن کویل – اسکلت بتنی Structure / Mechanical Structure : Central engine room + Fan coil + Concrete skeleton
آدرس پروژه :  تهرانریحانی Location : Reihani Street, Tehran
مساحت / زیر بنا : 4700 مترمربع Area : 4700
کارفرما : محمدرضا حسینی راد – محمدرضا توسلی Client : Mohamadreza Hoseini Rad & Mohamadreza Tavasoli
تاریخ شروع / تاریخ پایان ساخت : 1397-1399 Date : 2017-2019
عکاسی پروژه : گروه مستند سازی آتی زیست Photographer : Atizist Consulting Engineers
وبسایت / ایمیل شرکت : www.atizist.com  ati_zist@yahoo.com Website / Email : www.atizist.com –   ati_zist@yahoo.com

موقعیت پروژه